desined by Koji Takeuchi

セカパン|skvm-leaflet|PDF|3つ折りタイプ

◆ロゴ|skvm-logo|jpg|600*483
logo

◆キャラ|セカウマカイキン〇|skvm-king
14885720_10209531320394361_1607440148_n
◆ロゴ|かきうみ|kkvm-logo
11693064_10206019822049097_25662487_n

◆キャラ|カキ〇もん|skvm-mon
11998579_10206441462749851_208541350_n
◆キャラ|カキ〇博士|skvm-professer
11944939_10206413241364334_1457082490_n
◆ロゴ|オイマイ&オイスターアカデミー|JPG|OyMy

oystermeister_symbolmark_color